Verskeie bedieninge gee jou die geleentheid om betrokke te

raak en sodoende God se heerlikheid sigbaar te maak.